Expert search

Use the search to find experts from Culture Campus Turku and its stakeholders. Click on an expert for more information. The search also extracts words from the free word field of expert information.

Expert: please be open to cooperation and make your expertise easier to find. Increase the visibility of our expertise and join the expert register!

Suomeksi På svenska

41 asiantuntijaa

Alihaanperä Tuija

kolmas sektori / tredje sektorn / third sectorja 1 muu

tuija.alihaanpera@turku.fi

Alpimaa, Markku

kulttuuripalvelut / kulturtjänster / cultural services

Puh. +358 40 6428 465

markku.alpimaa@turku.fi

Autio Marko

ammatillinen koulutus / yrkesutbildning / vocational education and trainingja 1 muu

Puh. 0405532649

marko.autio@turunkonservatorio.fi

Björn Piia

koulutus / utbildning / education

Puh. +40400247425

piia.bjorn@utu.fi

Broo Måns

kielten tutkimus / lingvistisk forskning / linguistic studiesja 1 muu

mbroo@abo.fi

Brusila Johannes

musiikintutkimus / musikforskning / music research

Puh. +35822154338

jbrusila@abo.fi

Elovirta Artturi

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual cultureja 3 muuta

Puh. +358452793570

artturi.elovirta@gmail.com

Eteläpelto Arttu

kulttuuripalvelut / kulturtjänster / cultural servicesja 2 muuta

Puh. 0449075152

arttu.etelapelto@turku.fi

Frigård Johanna

taidehistoria / konsthistoria / art history

johfri@utu.fi

Halonen Pentti

elokuva / film / cinemaja 1 muu

pentti.halonen@turkuamk.fi

Heimo Anne

folkloristiikka / folkloristik / folkloristicsja 1 muu

Puh. 0415180719

anheimo@utu.fi

Heinonen Jarna

luova talous / kreativ ekonomi / creative economyja 1 muu

Puh. +358505631713

jarna.heinonen2utu.fi

Hujala Susanna

kulttuurituotanto / kulturproduktion / cultural managementja 1 muu

Puh. +358 50 343 4626

susanna.hujala@turku.fi

Illman Ruth

tutkimus / forskning / researchja 1 muu

Puh. +358505175917

ruth.illman@stiftelsenabo.fi

Järvinen Juha

ammatillinen koulutus / yrkesutbildning / vocational education and trainingja 1 muu

Puh. 0400841948

juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi

Juppi Pirita

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual cultureja 8 muuta

Puh. +0403550157

pirita.juppi@turkuamk.fi

Juva Anu

verkostot / nätverk / network

Puh. +358500535371

anu.juva@businessturku.fi

Kortekallio Kaisa

kirjallisuus / litteratur / literature

kaisa.kortekallio@gmail.com

Kosonen Päivi

Puh. 040 5138467

paivi.kosonen@utu.fi

Kyyrö Jere

kulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of culturesja 1 muu

jere.kyyro@utu.fi

Leinonen Päivi

etnologia / etnologi / ethnologyja 2 muuta

Puh. +358440720731

pailei@utu.fi

Leskelä-Kärki, Maarit

kirjallisuus / litteratur / literatureja 1 muu

maarit.leskela@utu.fi

Lillbroända-Annala Sanna

etnologia / etnologi / ethnologyja 4 muuta

sanna.lillbroanda-annala@abo.fi

Linjama-Mannermaa Sanna

arkisto / arkiv / archiveja 3 muuta

Puh. +358505313505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Lundström, Marie-Sofie

taidehistoria / konsthistoria / art history

Puh. +358469216685

marlunds@abo.fi

Mahlamäki Tiina

opetus / undervisning / teachingja 1 muu

Puh. 0405498902

tituma@utu.fi

Maijala Minna

kielten oppiminen ja opetus / språkinlärning och -undervisning / language learning and teachingja 1 muu

Puh. +358 50 428 5604

minmai@utu.fi

Martikainen Jaakko

koulutus / utbildning / educationja 1 muu

jaakko.martikainen@turunkonservatorio.fi

Mistola Salla

kulttuuripolitiikka / kulturpolitik / cultural policy

Puh. 0295 3308 75

salla.mistola@taike.fi

Muttelinmäki Liisa

kirjallisuus / litteratur / literatureja 2 muuta

Puh. +358449075188

liisa.muttelinmaki@turku.fi

Nuutinen Antti

teknologia / teknologi / technologyja 1 muu

Puh. +358503228794

ankanuu@utu.fi

Opas Minna

kulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of culturesja 1 muu

miirop@utu.fi

Raninen Teija

elämysteollisuus / upplevelsebranschen / experience sectorja 1 muu

Puh. +358505590549

teija.raninen@businessturku.fi

Raunio Samuel

media / media / mediaja 1 muu

Puh. +358403550197

samuel.raunio@turkuamk.fi

Rosenlöf, Anna-Mari

kulttuurihyvinvointi / kulturellt välbefinnande / cultural well-beingja 1 muu

Puh. +358 50 5985 257

anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Ruoppila Sampo

kaupunkitutkimus /stadsforskning / urban studies

Puh. 0405926629

sampo.ruoppila@utu.fi

Salmi Hannu

historia / historia / historyja 1 muu

Puh. 050 329 0276

hansalmi@utu.fi

Sara Tuomas

kolmas sektori / tredje sektorn / third sectorja 5 muuta

tuomas@ilmio.fi

Sjö Sofia

elokuva / film / cinemaja 1 muu

sofia.sjo@abo.fi

Vartiainen Pekka

kirjallisuus / litteratur / literatureja 1 muu

pekka.vartiainen@humak.fi

Widén Gunilla

koulutus / utbildning / educationja 2 muuta

Puh. +358 50 4053255

gunilla.widen@abo.fi