Brusila Johannes

musiikintutkimus / musikforskning / music research

+35822154338

jbrusila@abo.fi

Åbo Akademi

Musiikkitieteen professori

FT