Kulttuurikampus Turun tehtävänä on tiivistää strategista yhteistyötä oppilaitosten, yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin kesken. Tavoitteena on lisätä kulttuurialan elinvoimaisuutta ja vaikuttavuutta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Pääpaino on koulutuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan sekä yhteistyön ja viestinnän kehittämisessä. Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, Turun konservatorio (Turun musiikinopetus Oy), Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy ja Turku Science Park Oy (nykyään Business Turku) solmivat Kulttuurikampus Turun synnyttäneen yhteistyösopimuksen vuonna 2020.

Lataa tästä Kulttuurikampus Turun missio, visio ja strategiset tavoitteet.

Kulttuurikampus Turku toimii verkostomaisena alustana kulttuurialaan kytkeytyville toimijoille samalla tavoin kuin Terveyskampus Turku ja Teknologiakampus Turku toimivat omilla aloillaan. Työn tuloksena Turkuun syntyy kulttuurialan osaamiskeskittymä, joka lisää alan työpaikkoja, kasvattaa alueen rahoitusta ja vahvistaa sen vetovoimaa ja pitovoimaa.

Turun monipuolinen kulttuurialan koulutusvalikoima luo oppilaitoksille hyvät edellytykset kehittää yhdessä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja uusia kansainvälisen tason opinto-ohjelmia opiskelijoille ja työelämässä oleville ammattilaisille. Työelämäyhteistyötä lisätään monialaisesti muun muassa kaupunkikehittämisen, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kulttuurikampusyhteistyö myös parantaa tutkimuksen keskinäistä koordinaatiota ja syventää sen vuorovaikutusta kulttuurikentän ja yritysten kanssa. Tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa päätöksenteon ja yritystoiminnan tueksi.

Kulttuurikampustoiminta synnyttää myös uusia luovan alan liiketoiminta- ja ansaintamalleja sekä innovaatioita, joilla on kysyntää muillakin toimialoilla. Tavoitteet täsmäävät opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiekarttaan vuodelta 2020, jonka päämääränä on kasvattaa luovan talouden osuutta Suomen bruttokansantuotteesta.

Operatiivinen johtoryhmä


Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulu Oy, puheenjohtaja 2023-2024
Gunilla Widén, Åbo Akademi, varapuheenjohtaja 2023–2024
Hannu Salmi, Turun yliopisto
Piia Björn, Turun yliopisto
Irina Niemimäki, Turun kaupunki
Teija Raninen, Business Turku
Juha Järvinen, Turun konservatorio (Turun musiikinopetus Oy)
Eero Linjama, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Timo Hintsanen, Turun kaupunki
Katri Kaalikoski, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Anu Juva, Business Turku, koordinaattori