Tutustu kulttuurialan laajaan asiantuntijakuntaan Turun seudulla!

Haun avulla löydät Kulttuurikampus Turun ja sen sidosryhmien asiantuntijoita. Klikkaa asiantuntijaa lisätietoja saadaksesi. Haku poimii sanat myös asiantuntijatietojen vapaasanakentästä.

Asiantuntija: olethan avoin yhteistyölle ja helpotat asiantuntemuksesi löytymistä. Lisää osaajajoukkomme näkyvyyttä ja liity asiantuntijarekisteriin!

In english På svenska

49 asiantuntijaa

Alihaanperä Tuija

kolmas sektori / tredje sektorn / third sectorja 1 muu

tuija.alihaanpera@turku.fi

Alpimaa, Markku

kulttuuripalvelut / kulturtjänster / cultural services

Puh. +358 40 6428 465

markku.alpimaa@turku.fi

Autio Marko

ammatillinen koulutus / yrkesutbildning / vocational education and trainingja 1 muu

Puh. 0405532649

marko.autio@turunkonservatorio.fi

Björn Piia

koulutus / utbildning / education

Puh. +40400247425

piia.bjorn@utu.fi

Broo Måns

kielten tutkimus / lingvistisk forskning / linguistic studiesja 1 muu

mbroo@abo.fi

Brusila Johannes

musiikintutkimus / musikforskning / music research

Puh. +35822154338

jbrusila@abo.fi

Elovirta Artturi

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual cultureja 3 muuta

Puh. +358452793570

artturi.elovirta@gmail.com

Eteläpelto Arttu

kulttuuripalvelut / kulturtjänster / cultural servicesja 2 muuta

Puh. 0449075152

arttu.etelapelto@turku.fi

Frigård Johanna

taidehistoria / konsthistoria / art history

johfri@utu.fi

Halonen Pentti

elokuva / film / cinemaja 1 muu

pentti.halonen@turkuamk.fi

Hatakka Markus

koulutus / utbildning / educationja 2 muuta

Puh. +358 50 5985 226

markus.hatakka@turkuamk.fi

Heimo Anne

folkloristiikka / folkloristik / folkloristicsja 1 muu

Puh. 0415180719

anheimo@utu.fi

Heinonen Jarna

luova talous / kreativ ekonomi / creative economyja 1 muu

Puh. +358505631713

jarna.heinonen2utu.fi

Hujala Susanna

kulttuurituotanto / kulturproduktion / cultural managementja 1 muu

Puh. +358 50 343 4626

susanna.hujala@turku.fi

Illman Ruth

tutkimus / forskning / researchja 1 muu

Puh. +358505175917

ruth.illman@stiftelsenabo.fi

Järvinen Juha

ammatillinen koulutus / yrkesutbildning / vocational education and trainingja 1 muu

Puh. 0400841948

juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi

Juppi Pirita

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual cultureja 8 muuta

Puh. +0403550157

pirita.juppi@turkuamk.fi

Juva Anu

verkostot / nätverk / network

Puh. +358500535371

anu.juva@businessturku.fi

Karjalainen Kalle

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual cultureja 18 muuta

Puh. +358449437193

kallekarjalainen2@gmail.com

Kortekallio Kaisa

kirjallisuus / litteratur / literature

kaisa.kortekallio@gmail.com

Kosonen Päivi

Puh. 040 5138467

paivi.kosonen@utu.fi

Kostia Paula

koulutus / utbildning / educationja 3 muuta

Puh. +358 504355308

paula.kostia@humak.fi

Kyyrö Jere

kulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of culturesja 1 muu

jere.kyyro@utu.fi

Laaksonen Ville

digitaalinen taide / digital konst / digital artja 3 muuta

Puh. 0503537071

ville.laaksonen@gmail.com

Leinonen Päivi

etnologia / etnologi / ethnologyja 2 muuta

Puh. +358440720731

pailei@utu.fi

Leskelä-Kärki, Maarit

kirjallisuus / litteratur / literatureja 1 muu

maarit.leskela@utu.fi

Lillbroända-Annala Sanna

etnologia / etnologi / ethnologyja 4 muuta

sanna.lillbroanda-annala@abo.fi

Linjama-Mannermaa Sanna

arkisto / arkiv / archiveja 3 muuta

Puh. +358505313505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Lundström, Marie-Sofie

taidehistoria / konsthistoria / art history

Puh. +358469216685

marlunds@abo.fi

Mahlamäki Tiina

opetus / undervisning / teachingja 1 muu

Puh. 0405498902

tituma@utu.fi

Maijala Minna

kielten oppiminen ja opetus / språkinlärning och -undervisning / language learning and teachingja 1 muu

Puh. +358 50 428 5604

minmai@utu.fi

Martikainen Jaakko

koulutus / utbildning / educationja 1 muu

jaakko.martikainen@turunkonservatorio.fi

Mistola Salla

kulttuuripolitiikka / kulturpolitik / cultural policy

Puh. 0295 3308 75

salla.mistola@taike.fi

Muttelinmäki Liisa

kirjallisuus / litteratur / literatureja 2 muuta

Puh. +358449075188

liisa.muttelinmaki@turku.fi

Nuutinen Antti

teknologia / teknologi / technologyja 1 muu

Puh. +358503228794

ankanuu@utu.fi

Opas Minna

kulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of culturesja 1 muu

miirop@utu.fi

Päiviö-Häkämies, Laura

elämysteollisuus / upplevelsebranschen / experience sectorja 15 muuta

Puh. 0451703346

laura.paivio-hakamies@humak.fi

Raninen Teija

elämysteollisuus / upplevelsebranschen / experience sectorja 1 muu

Puh. +358505590549

teija.raninen@businessturku.fi

Raunio Samuel

media / media / mediaja 1 muu

Puh. +358403550197

samuel.raunio@turkuamk.fi

Rosenlöf, Anna-Mari

kulttuurihyvinvointi / kulturellt välbefinnande / cultural well-beingja 1 muu

Puh. +358 50 5985 257

anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Ruoppila Sampo

kaupunkitutkimus /stadsforskning / urban studies

Puh. 0405926629

sampo.ruoppila@utu.fi

Salmi Hannu

historia / historia / historyja 1 muu

Puh. 050 329 0276

hansalmi@utu.fi

Sara Tuomas

kolmas sektori / tredje sektorn / third sectorja 5 muuta

tuomas@ilmio.fi

Sjö Sofia

elokuva / film / cinemaja 1 muu

sofia.sjo@abo.fi

Suomi Markus

kulttuurituotanto / kulturproduktion / cultural managementja 2 muuta

Puh. 0503186411

markus.suomi@humak.fi

Tanskanen Ilona

pedagogiikka / pedagogik / pedagogyja 4 muuta

Puh. +358 505985889

ilona.tanskanen@turkuamk.fi

Tanskanen Timo

koulutus / utbildning / educationja 2 muuta

Puh. 050 5985 210

timo.tanskanen@turkuamk.fi

Vartiainen Pekka

kirjallisuus / litteratur / literatureja 1 muu

pekka.vartiainen@humak.fi

Widén Gunilla

koulutus / utbildning / educationja 2 muuta

Puh. +358 50 4053255

gunilla.widen@abo.fi