Halonen Pentti

elokuva / film / cinemaluovat alat / kreativa branscher / creative industries

pentti.halonen@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Käsikirjoituksen lehtori / Senior Lecturer in Scriptwriting

Teatteritaiteen Maisteri (TeaK), MA (LCP London), MFA (UCLA Los Angeles)

https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yhteystiedot/2336/pentti-halonen/

Myös / också / also:

media / media / media

pelillisyys / spelifiering / gamification

teatteri / teater / theatre

virtuaalitodellisuus / virtuell verklighet / virtual reality