Kulturcampus Åbo

Fullständig svenska version på kommande.

Kulturcampus Åbo samlar kulturaktörer i regionen till ett nätverk. Dess uppgift är att förstärka det strategiska samarbetet mellan högskolor, andra utbildningsinstitutioner, företag, aktörer inom den tredje sektorn och staden. Tillsammans kommer de att utveckla regionen till en alltmer levande, internationell och europeisk stad för högre utbildning och kultur. 

Syftet är att synliggöra kultursektorns inverkan och stärka regionens image, attraktionskraft och förmåga att bibehålla kulturlivet. Samtidigt är målet att locka flera arbetsgivare och företag inom kulturbranschen till regionen och skapa flera arbetsmöjligheter.

Kulturcampuset kommer också att fungera som en stark kollektiv röst i nationella och internationella nätverk och öka finansieringen för regionen. Kulturcampus Åbo är en öppen plattform för förnyelse, experiment och utveckling av innehåll, forskning och affärsverksamhet. Kulturcampus Åbo visar vägen!