Kulturcampus Åbos mission är att främja strategiskt samarbete mellan utbildningsinstitutioner, företag, tredje sektorn och staden. Målet är att öka livskraften och påverkan inom kultursektorn och främja samarbete mellan aktörer. Huvudfokus ligger på utveckling av utbildning, forskning, företagande, samarbete och kommunikation.

Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Åbo konservatorium (Turun musiikinopetus Oy), Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy och Turku Science Park Oy ingick ett samarbetsavtal som ledde till etableringen av Kulturcampus Åbo år 2020.

Ladda ner Kulturcampus Åbos mission, vision och strategiska mål.

Kulturcampus Åbo fungerar som en nätverksbaserad plattform för aktörer inom kultursektorn, liknande Hälsocampus Åbo och Teknologicampus Åbo inom sina respektive områden. Som ett resultat kommer Åbo att bli en central punkt för kulturell expertis, skapa fler arbetstillfällen inom området, öka regional finansiering samt stärka sin attraktionskraft och hållbarhet.

Åbos breda utbud av kulturella utbildningar ger utmärkta möjligheter för utbildningsinstitutioner att utveckla tvärvetenskapliga lärmöjligheter och nya internationellt erkända studieprogram för studenter och yrkesverksamma. Samarbetet med arbetslivet stärks inom olika områden, såsom stadsutveckling, tredje sektorn och företag. Kulturcampus-samarbetet förbättrar även samordningen och interaktionen mellan forskning, kulturfältet och företag, med målet att generera kunskap baserad på bevis för att stödja beslutsfattande och affärsverksamhet.

Kulturcampus-aktiviteter genererar också nya affärs- och intäktsmodeller samt innovationer inom den kreativa branschen som efterfrågas inom andra sektorer. Dessa mål överensstämmer med kartläggningen som fastställdes av Utbildnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringsministeriet år 2020, vilket syftar till att öka den kreativa ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt.

Operativ styrgrupp


Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulu Oy, ordförande 2022-2023
Gunilla Widén, Åbo Akademi, vice ordförande 2022–2023
Hannu Salmi, Åbo universitet
Piia Björn, Åbo universitet
Irina Niemimäki, Åbo stad
Teija Raninen, Business Turku
Juha Järvinen, Åbo konservatorium
Eero Linjama, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Timo Hintsanen, Åbo stad
Katri Kaalikoski, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Anu Juva, Business Turku, koordinator