Kulturcampus Åbos kommunikation sköts av koordinatorn i samarbete med kommunikationsgruppen, i vilken ingår en kommunikationsansvarig från varje bakgrundsorganisation. Kommunikationen utvecklas också i samarbetsgruppen.

Kulturcampus Åbo förmedlar i sin webbplats främst nyheter relaterade till samarbetet mellan sina bakgrundsorganisationer samt nyheter av allmänt intresse som upplevs som viktiga, såsom informationstillfällen om finansieringsansökningar.

På LinkedIn publicerar vi kulturnyheter med låg tröskel. https://www.linkedin.com/showcase/culture-campus-turku/

Medlemmarna i kommunikationsgruppen informerar om verksamheten på Kulturcampus via sin egen bakgrundsorganisations kommunikationskanaler.

Medlemmar i kommunikationsgruppen:

Emma Björkqvist, Åbo Akademi
Sini Saarinen, Turun kaupunki
Jarmo Röksä, Humak
Tommi Saalas, Turun konservatorio
Ilona Joensuu, Business Turku
Satu Haapala, Turun AMK