Kulturaktör, gå med i nätverket Kulturcampus Åbo!

Åboregionen är ett levande, mångsidigt och internationellt känt kulturcentrum. Kulturcampus Åbo bedriver ett aktivt och tvärvetenskapligt nätverkssamarbete. Samarbetsgruppens verksamhetsmiljö är tredje sektorn, kulturinstitutioner och kulturell välfärd.

Genom samarbete skapar vi nya möjligheter att utnyttja experternas kompetens. Vi skapar kontakter och dialog mellan konst, vetenskap, kreativa branscher och arbetsliv. Kulturcampusets expertnätverk främjar samhällsdebatten på kulturfältet och deltar aktivt i den.

Verksamma inom kultursektorn, ta med din expertis till vårt nätverk!

Hitta en expert

I vår expertsökning kan du använda sökfuntionen för att hitta experter inom kulturbranschen.

Dra nytta av vår anslagstavla

På vår anslagstavla kan du t. ex. söka efter en partner för att brainstorma, genomföra ett evenemang eller en anställd för ditt projekt.

Kontakta oss

Ordförande för Samarbetsgruppen: Tuija Alihaanperä, tuija.alihaanperä@turku.fi, 040 627 6945

Koordinator för Kulturcampus Åbo: Anu Juva, anu.juva@businessturku.fi, 0500 535 371.