Denna tillgänglighetsförklaring gäller för webbplatsen kulttuurikampusturku.fi, som underhålls av Turku Science Park Oy. Webbplatsen publicerades den 28 april 2021. Tillgänglighetsbeskrivningen publicerades den 28 april 2021 och granskades den 15 maj 2023. Den svenskspråkiga versionen publicerades i november 2023.

Vi har bedömt tillgängligheten för tjänsten själva.

Status för digital tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller övervägande kritiska tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Otillgängligt innehåll

Hanterbart

Samaa linkkitekstiä käytetään viittaamaSamma länktext används för att hänvisa till flera olika mål

Otillgängligt innehåll och dess brister:

Samma text används för att hänvisa till flera olika mål på sidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget)
     

Har du upptäckt andra tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst?

KLåt oss veta det så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss via e-post på adressen viestinta@turkubusinessregion.com

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsens administratör. Svaret kan ta upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk. På Sydvästra Finlands regionförvaltningsverks webbplats beskrivs noggrant hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Kontaktinformation till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tillsynsenhet för tillgänglighet
www.saavutitavuus Vaatimukset.fi (finska och svenska)
tillgänglighet (at) avi.fi
Telefon: 0295 016000