Kulturcampus Turku -aktörer bedriver multidisciplinärt och långsiktigt samarbete genom bland annat evenemang, samarbetsnätverk och projekt. Kolla in på våra partnerskap genom exempeln nedan.

ABOAGORA

Aboagora är ett multidisciplinärt och konstnärligt årligt internationellt symposium som anordnas i Åbo. Evenemanget består av AGORA-sektioner öppna för alla, och olika presentationer som kombinerar vetenskapens och konstens arbetsformer och perspektiv. Den här webbplatsen använder bilder tagna av fotografen Pekko Vasantola vid Aboagora-evenemang.

Spetsprojekt för kompetens | Turku.fi

Spetsprojektet för kompetens är ett av Åbo stads strategiska tyngdpunktsområden. Dess mål är att befästa kompetensen i Åboregionen och stärka stadens reaktionsförmåga då det gäller arbetsmarknadens och näringslivets behov. 

Spetsprojektet för kultur | Turku.fi

Spetsprojektet för kultur är ett av Åbo stads strategiska spetsprojekt. Dess mål är att utveckla och befrämja verksamhetsförutsättningarna för konst och kultur i Åbo i samarbete med aktörer inom sektorn. Med spetsprojektets verksamhet stöder man också stadsbornas välbefinnande och regionens livskraft.

Spetsprojektet för utvecklandet av centrum | Turku.fi

Utvecklandet av centrumområdet är ett av Åbo stads strategiska spetsprojekt. Projektet siktar på övergripande stadsutveckling och man strävar efter att stärka centrumområdets konkurrenskraft och dragningskraft ur såväl näringslivets och turismens som ur boendets synvinklar.