Kulttuurikampus Turun toimijat tekevät monialaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa tapahtumien, yhteistyöverkostojen ja hankkeiden kautta. Tutustu kumppanuuksiimme alla olevien esimerkkien kautta.

ABOAGORA

Aboagora on monitieteinen ja -taiteinen, vuosittainen Turussa järjestettävä kansainvälinen symposium. Tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. Tällä sivustolla on käytetty valokuvaaja Pekko Vasantolan Aboagora-tapahtumissa ottamia valokuvia.

Osaamisen kärkihanke | Turku.fi

Osaamisen kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on vahvistaa Turun alueen osaamista sekä kaupungin reagointikykyä työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Suuntaa työlle näyttää Turun osaamisen visio.

Kulttuurin kärkihanke | Turku.fi

Kulttuurin kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminnalla tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. 


Keskustan kehittäminen | Turku.fi

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen ja viihtymisen näkökulmista. Keskustan kehittämisalueita ovat Aninkainen, Merellinen Turku, Vanhakaupunki ja ydinkeskusta. Lisäksi kaikilla alueilla kehitetään liikenne- ja liikkumisratkaisuja sekä keskustavalaistusta.

Kaupunkitutkimusohjelma  
Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta. Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa.

Opiskelijakaupunki Turku

Study in Turku -verkosto rakentaa ja edistää Turun kaupungin ja viiden turkulaisen korkeakoulun yhteistä toimintaa, joka tekee Turusta Suomen kiinnostavimman ja vetovoimaisimman opiskelijakaupungin. Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian ylioppilas- ja opiskelijakunnat sekä Turku Science Park ovat myös mukana verkoston toiminnassa. Turussa opiskelijakaupunkia tehdään yhdessä! 

Taikusydän – kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste
Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Taikusydän viestii kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista uutisista, kokoaa tietopankkiin alaa koskevaa tietoa ja tuo alan tekijät yhteen. Verkostossa kehitetään ja levitetään ratkaisuja, joilla taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taiteen talo | Turku.fi

Turun taiteen talo edistää ja tukee kaupungissa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllisyyttä ja elinkeinoa sekä kehittää ja organisoi Taiteen talo -konseptia. Taiteen talossa toimii kuvataiteilijoita, esittävän taiteen tekijöitä, kirjallisuuden, sanataiteen, sarjakuvan tekijöitä ja luovien alojen ammattilaisia, ja siellä järjestetään erilaisia näyttelyitä, esityksiä, tapahtumia ja työpajoja. 


Taidekahvit | Facebook

Taidekahvit-verkosto muodostuu kolmannen sektorin taide- ja kulttuurialan toimijoista.

Kulttuuri – Varsinais-Suomen liitto (varsinais-suomi.fi)

Varsinais-Suomen liitto kehittää kulttuurialaa maakunnassa erityisesti Kulttuurifoorumin kautta. Sen tärkeimmät toiminnan muodot ovat eri teemoihin liittyvät tapaamiset sekä tiedonvaihto toimijoiden välillä.

Multidisciplinary knowledge cluster | Health Campus Turku

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja terveysteknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -verkostossa ovat mukana Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Kumppanit edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, yhteistä koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Teknologiakampus Turku | Teknologiakampus Turku (businessturku.fi)

Teknologiakampus Turku edistää Turun neljän korkeakoulun eli Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.