Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus tiivistää ja edistää alueellista korkeakouluyhteistyötä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän kehittämistä kulttuurihyvinvointialalla. Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus on osa Kulttuurikampus ja Terveyskampus Turku -yhteistyötä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kulttuuri- ja taidealojen, sote-alojen, kasvatus- ja nuorisoalojen osaamista kulttuurihyvinvointialalla sekä kulttuurihyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus

 • edistää kulttuurihyvinvointialan toimintaedellytyksiä
 • vakiinnuttaa kulttuurihyvinvointiin liittyviä hyviä toimintoja
 • vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin tunnistamista osana asukkaiden hyvinvointia
 • luo uutta poikkialaista koulutus-, työelämä- ja tutkimusyhteistyötä
 • mahdollistaa erilaisten rahoitusten hyödyntämisen sekä luo uusia kumppanuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä
 • kehittää monialaista osaamista ja opintokokonaisuuksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • lisää kulttuurihyvinvointitoiminnan määrää Turussa
 • kehittää kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntäviä hyvinvointipalveluita ja uutta liiketoimintaa sekä yrittäjyyttä.

Osaamiskeskuksen työryhmään kuuluvat:

 • Anna-Mari Rosenlöf, kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
 • Liisa Hämäläinen, päätoiminen tuntiopettaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Juha Järvinen, rehtori, Turun konservatorio
 • Liisa Laitinen, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
 • Heli Lempa, projektipäällikkö, Kulttuurin kärkihanke, Turun kaupunki
 • Laura Päiviö-Häkämies, yliopettaja, Humanistinen ammattikoulu
 • Oona Tikkaoja, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Päivi Kosonen, dosentti, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
 • Heli Vaartio-Rajalin, gerontologisen hoidon apulaisprofessori, Åbo Akademi

Mitä kulttuurihyvinvointi on?

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Olemme avoimia yhteistyölle!

Ota yhteyttä: Anna-Mari Rosenlöf, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, 050 598 5257