Kompetenscentrum för kultur och hälsa stärkar och främjar samarbete mellan högskolorna i regionen samt utveckling av forskning, utbildning och arbetsliv inom området för kulturellt välbefinnande. Kompetenscentrum för kultur och hälsa är en del av samarbetet mellan Kulturcampus och Hälsocampus Åbo. Målet med kompetenscentret är att stärka och utveckla kompetensen inom kultur- och konstområden, social- och hälsovårdsområden, utbildnings- och ungdomsområden inom området för kulturellt välbefinnande samt inom produktionen av tjänster för kulturellt välbefinnande.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

 • främjar verksamhetsförutsättningarna inom området för kulturellt välbefinn
 • etablerar goda praxis inom området för kulturellt välbefinn
 • stärker identifieringen av kulturellt välbefinn som en del av invånarnas välbefinnande
 • skapar nytt tvärvetenskapligt samarbete inom utbildning, arbetsliv och forskning
 • möjliggör användning av olika finansieringskällor samt skapar nya partnerskap och internationellt samarbete
 • utvecklar mångsidig kompetens och studiehelheter för att främja helhetlig välbefinnande
 • ökad mängd kulturvälfärdsverksamhet i Åbo
 • utvecklar välfärdstjänster och ny affärsverksamhet samt entreprenörskap som utnyttjar möjligheterna med kultur.

Medlemmar i kompetenscentrumets arbetsgrupp:

 • Anna-Mari Rosenlöf, expert inom kulturellt välbefinn, Åbo yrkeshögskola, ordförande
 • Liisa Hämäläinen, heltidsadjunkt, Humanistiska yrkeshögskolan
 • Juha Järvinen, rektor, Åbo konservatorium
 • Liisa Laitinen, expert inom kulturellt välbefinn, Åbo yrkeshögskola
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, universitetslektor i kulturellt välbefinn, Åbo yrkeshögskola
 • Heli Lempa, projektledare, Spetsprojekt för kultur, Åbo stad
 • Oona Tikkaoja, lektor, Humanistiska yrkeshögskolan
 • Päivi Kosonen, universitetslärare, Åbo universitet
 • Heli Vaartio-Rajalin, biträdande professor i gerontologisk vård, Åbo Akademi

Vad är kulturellt välbefinnande?

Kulturellt välbefinnande avser en persons individuella eller gemensamma upplevelse av att kultur och konst ökar välbefinnandet eller är kopplade till det. Att delta i konst- och kulturaktiviteter, både som upplevare och skapare av konst, kan förebygga många psykiska och fysiska sjukdomar och behandla och hjälpa till att hantera flera akuta och kroniska sjukdomar.

Vi är öppna för samarbete!

Ta kontakt: Anna-Mari Rosenlöf, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, 050 598 5257