Kulturcampus Åbo främjar samarbete och gemensam utveckling inom kultursektorn mellan högskolorna, företagen, tredje sektorn och offentliga aktörer i Åbo-regionen. Vi skapar förbindelser för dialog mellan konst och vetenskap.

Samarbetets mål är att

 • öka attraktionskraften för utbildningar inom kultursektorn
 • stärka forskning och konstnärlig verksamhet
 • stödja Åbo-regionens utveckling som ett levande, internationellt känt och mångsidigt kulturellt centrum.

Samarbetet mellan olika aktörer främjar utnyttjandet av kulturutrymmen, effektiviserar kommunikation och intressebevakning samt ökar kultursektorns samhälleliga påverkan. Genom gemensam kommunikation synliggörs evenemang, projekt, studiemöjligheter och det rika utbudet av konst och kultur inom Kulturcampuset.

Kommunikationen fokuserar på samarbete mellan aktörerna inom Kulturcampuset. Kulturcampus Åbo bedriver aktivt och tvärvetenskapligt samarbete med aktörer inom den tredje sektorn och kulturinstitutioner i regionen. Dessutom främjas samarbete över sektorer så att möjligheterna inom konst och kultur kan utnyttjas i olika organisationer och sektorer i samhället.

Vad gör vi?

Kulturcampusets Samarbetsgrupp träffas regelbundet. Vi är intresserade av att höra om samarbetsbehov och idéer från olika aktörer samt att lära känna de som är intresserade av att utveckla kultursektorn och samarbete med studenter. Vi utvecklar gemensam kommunikation och samarbete med Teknologicampus Åbo och Hälsocampus Åbo.

Medlemmar i arbetsgruppen

 • Tuija Alihaanperä, Centret för stadens utveckling, Åbo stad, ordförande för arbetsgruppen
 • Katri Kaalikoski, Humanistiska yrkeshögskolan, vice ordförande för arbetsgruppen
 • Timo Tanskanen, Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, vice ordförande för arbetsgruppen
 • Anna-Mari Rosenlöf, Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola
 • Måns Broo, Åbo Akademi
 • Anne Heimo, Humanistiska fakulteten, Åbo universitet
 • Sanna Hernelahti, Bibliotekstjänster, Åbo stad
 • Ruth Illman, Donner-institutet, Åbo Akademis stiftelse
 • Pasi Lyysaari, Åbo konservatorium
 • Sofia Sjö, Donner-institutet, Åbo Akademis stiftelse
 • Niina Niemi-Nagy, Fritids- och servicetjänster, Åbo stad
 • Susanna Hujala, Museitjänster, Åbo stad