Studera inom kultursektorn i Åbo!

I Åbo och Åboregionen kan du studera olika ämnen och färdigheter inom kultur på ett mångsidigt sätt. Det finns ett brett utbud av studier för olika livssituationer och perspektiv. Vissa program kräver förkunskaper, medan andra är avsedda som den första utbildningen inom området. Studierna kan genomföras som dagstudier, deltidsstudier parallellt med arbete eller helt online. Studierna kan leda till en examen eller öka din kompetens inom det önskade området.

På svenska kan du studera vid Åbo Akademi, annars är undervisningen på finska.

Är du en skapare?

I Åbo kan du studera vid Åbo konservatorium och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola för att bli t.ex. musiker, bildkonstnär, dansare eller cirkusartist. Eller kanske är du intresserad av musikteknologi eller film?

Är du en iakttagare?

Du kan få en utbildning som kulturvetare vid Åbo Akademi eller Åbo universitet. Du kan välja ämnen som kulturhistoria, etnologi, folklivsforskning, konsthistoria, litteraturvetenskap eller musikvetenskap.

Är du en organisatör?

Hos Humak kan du utbilda dig till kulturproducent och vid Åbo yrkeshögskola till medieproducent.

Intresserad av ledarskap?

Du kan studera konst- och kulturledning vid Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola.

Attraheras du av företagande?

Det finns företagarstudier inom kultursektorn på Humak och Åbo yrkeshögskola. Även allmänna företags- och entreprenörskapsutbildningar lämpar sig för den som planerar verksamhet inom kultursektorn. Rådgivning ges bland annat av Turku Business Region.

Intresserad av allt?

Är du intresserad av att kombinera ovan nämnda studier? Kolla Kulturkampus Åbos Studiebricka för korsstudiemöjligheter! Du kan gå på kurserna på brickan även utanför din egen skola. Fråga studierådgivaren för mer information.


Titta på utbudet på Opintopolku.fi


På Utbildningsstyrelsens tjänst Opintopolku.fi kan du få en bra överblick över utbildningsutbudet inom kultursektorn. Du får dock se hela utbudet först när du klickar på länkar och fortsätter vidare. Sök efter ”kultur” eller på finska ”kulttuuri” samt ”Varsinais-Suomi” för att få fram resultaten av kultur- och konstämnen som kan studeras i Åboregionen.


Kulttuuri: Sökresultat – Opintopolku

Kultur: Sökresultat – Opintopolku

_____________________________________________________________________________________________________


Länkar:


Taideakatemia – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)
Utbildningssökning | Åbo universitet
Kultur, historia och filosofi | Åbo Akademi (abo.fi)
Information om våra utbildningar – Humak – humanistinen ammattikorkeakoulu
Yrkesutbildning – Turun konservatorio
Grundläggande konstundervisning | Turku.fi