Kulturcampus Åbo främjar affärskompetens och företagande för studenter och yrkesverksamma samt främjar framväxten och utvecklingen av nya intäkts- och affärsmodeller.

Kulturcampus Åbo samlar och förnyar företags- och innovations-tjänster inom kultursektorn och stärker tillgängligheten för dem. Den stöder framväxten av kreativa och innovativa produkter och tjänster samt deras utnyttjande inom andra branscher.

Genom långsiktigt utvecklingsarbete kommer det att bildas en tvärvetenskaplig och konstnärlig kompetens- och innovationskluster inom kultursektorn i Åbo.

Målet är att

 • hålla sig uppdaterad om företagssamarbetsläget inom forskning och utveckling
 • förnya företags- och innovations-tjänster (rådgivning och tillväxttjänster)
 • planera nya sätt att främja skapandet och internationaliseringen av lönsamma kultur- och kreativa företag.

Medlemmar i arbetsgruppen

 • Anna Kivinen, Åbo stad, arbetsgruppens ordförande
 • Teija Raninen, Business Turku, arbetsgruppens vice ordförande
 • Johanna Lindström, Åbo Akademi
 • Samuel Raunio, Turku yrkeshögskola
 • Jani Pihlajamaa, Turku yrkeshögskola
 • Markus Suomi, Humanistiska yrkeshögskolan
 • Pasi Lyysaari, Turku konservatorium
 • Petteri Järvi, Åbo stad
 • Juulia Räikkönen, Åbo universitet
 • Antti Nuutinen, Åbo universitet