Kulturcampus Åbo utvecklar forskningssamarbete, intern och extern kommunikation samt strukturell samordning.

Kulturcampus Åbo utarbetar en forskningsstrategi som tar hänsyn till högskolornas breda utbud samt företagens och samhällsorganisationernas forsknings- och utvecklingsbehov. Forskningsämnen identifieras både utifrån forskningsperspektiv och genom samarbete med intressenter. Medlemmarnas nationella och internationella nätverk används och utvidgas på ett målinriktat sätt.

Målen är att

 • kartlägga grund- och tillämpade forskningsområden som främjar kulturell hållbarhet vid högskolorna
 • utveckla samarbete både mellan lärosäten och tillsammans med företag, tredje sektorns aktörer och staden
 • utveckla effektivare delning av forskningsinfrastruktur.

Medlemmar i arbetsgruppen ·      

 • Maarit Leskelä-Kärki, Åbo universitet, ordförande för arbetsgruppen
 • Hannu Salmi, Åbo universitet, vice ordförande för arbetsgruppen
 • Johannes Brusila, Åbo Akademi
 • Taina Erävaara, Yrkeshögskolan i Åbo
 • Jarna Heinonen, Åbo universitet
 • Pirita Juppi, Yrkeshögskolan i Åbo
 • Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi
 • Jaakko Martikainen, Åbo konservatorium
 • Pekka Vartiainen, Humak – humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Sampo Ruoppila, Åbo stad / Åbo universitet