Kulturcampus Åbo

Kulturcampus Åbo diversifierar, stärker och förnyar utbildningssamarbetet, inklusive tvärvetenskaplig inlärning och kontinuerligt lärande. Det erbjuder nya och högkvalitativa gemensamma utbildningsvägar och -program för studenter och yrkesverksamma. Möjligheten till studier inom olika ämnesområden och på olika språk främjas, och projektplattformar söks aktivt inom områden som företags- och föreningsarbete samt stadsutveckling.

Kulturcampus Åbo

 • Engagerar studenter i planeringen och genomförandet av tvärvetenskaplig inlärning, till exempel genom workshops.
 • Samlar kulturutbildningar på ett kundorienterat och aktuellt sätt.
 • Samarbetar med Studentstaden Åbo genom att delta i evenemang som Study in Turku-mässan.

Medlemmar i arbetsgruppen

 • Minna Maijala, Åbo universitet, ordförande för arbetsgruppen
 • Eero Linjama, Åbo yrkeshögskola, vice ordförande för arbetsgruppen
 • Peter Nynäs, Åbo Akademi
 • Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
 • Markus Hatakka, Åbo yrkeshögskola
 • Paula Kostia, Humanistiska yrkeshögskolan
 • Marko Autio, Åbo konservatorium
 • Kari Pohjola, Åbo stad
 • Anssi Kaisti, Åbo stad