Välkommen till den livliga forskargemenskapen inom kulturområdet i Åbo!

Det bedrivs mångsidig forskning om kultur vid högskolorna i Åbo. Samlande teman inkluderar konst och populärkultur, det förflutna och dess närvaro, kulturellt välbefinnande samt mångkulturalism och flerspråkighet.

Du kan bekanta dig med forskningsprojekt och publikationer vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan i Åbo, Humak och Novia, som har ordet ”kultur” i titeln, här: publikationer och projekt. Kolla även orden ”kulttuuri”, ”culture” osv. Observera att kultur även behandlas i många forskningsprojekt där ordet inte finns med i titeln.

I Åbo finns det många intressanta arkiv som du hittar här (endast på finska): Arkistot | Turku.fi

Är du en forskare som letar efter en inspirerande forskningsmiljö och kontakter?

Kulturcampus Åbo erbjuder ett unikt samarbetsnätverk bestående av flera högskolor, som har kompetens och forskningserfarenhet.

Letar du efter en forskare för ditt projekt?

Du kan använda dig av forskningsprojektlistan, Kulturcampus expertsökning (på kommande) och Kulturcampus koordinator för att hitta rätt person för ditt ändamål.

Skriver du avhandling inom kulturområdet?

Du kan få utbildning inom kulturforskning vid Åbo Akademi och Åbo universitet. Kultur studeras brett inom fakulteter för humaniora, utbildningsvetenskap, handelsvetenskap, juridik och samhällsvetenskap.

Planerar du ett projekt och letar efter en plats för det?

Tveka inte att kontakta professorer, docenter eller annan personal vid Kulturcampus.

Länkar till webbplatser som presenterar forskningsarbete vid högskolorna i Åbo:

Tutkimus | Åbo universitet (utu.fi)

Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa | Åbo universitet (utu.fi)

Forska hos oss | Åbo Akademi (abo.fi)

Kehitetään yhdessä – Yrkeshögskolan i Åbo (turkuamk.fi)

Tutkimus- ja kehittämispalvelut – Humak – humanistinen ammattikorkeakoulu