Möjligheter till tvärvetenskaplig inlärning inom kultursektorn i Åbo

Är du intresserad av att lära dig något inom kultursektorn som inte erbjuds på din egen utbildningsinstitution?

Nedan finns en lista över kurser som du kan studera utanför din egen läroanstalt vid andra universitet och vid Åbo konservatorium. Vissa av kurserna kräver närvaro, en del kan du genomföra online när det passar dig bäst. Några av dem kräver tidigare studier. För vissa kurser kan det tillkomma en mindre deltagaravgift. Den här är den första serveringen, som kommer att kompletteras senare.

Du hittar mer information om studierna och anmälningslänkar här.

Opintojakson nimi 
Ammattina kulttuurituottaja kurkistuskurssi
Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä
Baletin perusteet
Ekonomistyrning och juridik inom kulturfältet
Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin
Innovation (EN)
Instrumenttiopinnot (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin
Kommunikation och marknadsföring inom kultursektorn
Kulttuurihyvinvoinnin perusteet
Kulttuurituottajan toimintaympäristöt
Kulturfältets förutsättningar
Ledarskap inom kulturfältet
Luovien alojen hankkeet ja rahoitus
Mediakasvatus
Mobiilivideo
Musiikin historia
Musiikin kirjoittamisen opinnot (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Musiikin tieto- ja viestintäteknologia
Musiikkiteknologia (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Muusikon työelämäkurssi
Saavutettavat kulttuuri- ja taidepalvelut
Tanssi: Nykytanssi perusteet     
Virtual Event Management (EN)    
Women in Russian military history and literature in the first third of the 20th century   
Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä