Cross-study Opportunities in the Cultural Sector in Turku

Would you be interested in learning something related to the field of culture, the study opportunities of which are not available in your own degree program?

Below is a list of courses that you can take outside your own educational institution at other universities and at the Turku Conservatory. Some of the courses require attendance, some you can complete online when it suits you best. A few of them require previous studies. There is a small participation fee for some courses. At the moment most of the courses available are either in Finnish or Swedish, but there are some also in English.

You can find more information about the studies and registration links here.

We are constantly developing the offer of the Kulttuurikampus Turku study menu, and new courses or course topics can be suggested by email to info@kulttuurikampusturku.fi.

Opintojakson nimi 
Ammattina kulttuurituottaja kurkistuskurssi
Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä
Baletin perusteet
Ekonomistyrning och juridik inom kulturfältet
Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin
Innovation (EN)
Instrumenttiopinnot (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin
Kommunikation och marknadsföring inom kultursektorn
Kulttuurihyvinvoinnin perusteet
Kulttuurituottajan toimintaympäristöt
Kulturfältets förutsättningar
Ledarskap inom kulturfältet
Luovien alojen hankkeet ja rahoitus
Mediakasvatus
Mobiilivideo
Musiikin historia
Musiikin kirjoittamisen opinnot (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Musiikin tieto- ja viestintäteknologia
Musiikkiteknologia (musiikin ammatillisen peruskoulutuksen täydentävä koulutus)
Muusikon työelämäkurssi
Saavutettavat kulttuuri- ja taidepalvelut
Tanssi: Nykytanssi perusteet     
Virtual Event Management (EN)    
Women in Russian military history and literature in the first third of the 20th century   
Yritystoiminta muuttuvassa työelämässä