Kulttuurikampus Turku kehittää tutkimusyhteistyötä, sisäistä ja ulkoista viestintää ja rakenteellista koordinaatiota.

Kulttuurikampus Turku laatii tutkimusstrategian, joka huomioi laajasti alueen korkeakoulujen tarjonnan sekä yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja kehitystarpeita. Tutkimusaiheita tunnistetaan sekä tutkimuslähtöisesti että tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jäsenien kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään ja laajennetaan tavoitteellisesti.

Tavoitteena on

 • kartoittaa kulttuurista kestävyyttä edistävät perus- ja soveltavan tutkimuksen painopistealueet korkeakouluissa
 • kehittää yhteistoimintaa sekä oppilaitosten välillä että yhdessä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin kanssa
 • kehittää tutkimusinfrastruktuurin tehokkaampaa yhteiskäyttöä.

Työryhmän jäsenet ·      

 • Maarit Leskelä-Kärki, Turun yliopisto, työryhmän puheenjohtaja
 • Hannu Salmi, Turun yliopisto, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Johannes Brusila, Åbo Akademi
 • Taina Erävaara, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jarna Heinonen, Turun yliopisto
 • Marja-Liisa Helasvuo, Turun yliopisto
 • Pirita Juppi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi
 • Jaakko Martikainen, Turun konservatorio
 • Pekka Vartiainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Sampo Ruoppila, Turun kaupunki / Turun yliopisto