Kulttuurikampus Turku edistää opiskelijoiden ja ammattilaisten liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä sekä uusien ansainta- ja liiketoimintamallien syntymistä ja kehittymistä.

Kulttuurikampus Turku kokoaa ja uudistaa kulttuurialan yritys- ja innovaatiopalveluja ja vahvistaa niiden saatavuutta. Se tukee luovien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja niiden hyödyntämistä myös muilla toimialoilla. 

Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena Turkuun syntyy monitieteinen ja -taiteinen kulttuurialan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. 

Tavoitteena on

 • pitää yllä ajantasaista tietoa yritysyhteistyön tilanteesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
 • uudistaa yritys- ja innovaatiopalveluja (neuvonta- ja kasvupalvelut)
 • suunnitella uusia keinoja kannattavien kulttuuri- ja luovien alojen yritysten syntymiseksi ja kansainvälistämiseksi.

Työryhmän jäsenet

 • Anna Kivinen, Turun kaupunki, työryhmän puheenjohtaja
 • Teija Raninen, Business Turku, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Johanna Lindström, Åbo Akademi
 • Samuel Raunio, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jani Pihlajamaa, Turun ammattikorkeakoulu
 • Markus Suomi, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Pasi Lyysaari, Turun konservatorio
 • Petteri Järvi, Turun kaupunki
 • Juulia Räikkönen, Turun yliopisto
 • Antti Nuutinen, Turun yliopisto