Kulttuurikampus Turku lisää kulttuurialan monitoimijaista yhteistyötä ja yhteiskehittämistä Turun seudun korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden välille. Luomme yhteyksiä taiteen ja tieteen vuoropuhelulle.

Yhteistyön tavoitteena on

 • nostaa kulttuurialan koulutusten vetovoimaa
 • vahvistaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja
 • tukea Turun seudun kehittymistä elävänä, kansainvälisesti tunnettuna ja monipuolisena kulttuurin keskuksena.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisää kulttuuritilojen hyödynnettävyyttä, tehostaa viestintää ja edunvalvontaa sekä kasvattaa kulttuurialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteisellä viestinnällä tuodaan esiin Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistapahtumia, yhteisiä hankkeita, opiskelumahdollisuuksia ja alueen rikasta taide- ja kulttuuritarjontaa.

Viestinnässä painopiste on Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistyössä. Kulttuurikampus Turku tekee aktiivista ja monialaista työelämäyhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään poikkialaisesti siten, että taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia osataan hyödyntää yhä enemmän erilaisissa organisaatioissa ja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Mitä teemme?

Kulttuurikampuksen Yhteistyö-ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kuulemme mielellämme eri toimijoiden yhteistyötarpeista ja ideoista sekä tutustumme kulttuurialan kehittämisestä kiinnostuneisiin toimijoihin ja opiskelijayhteistyöhön. Kehitämme Kulttuurikampuksen yhteistä viestintää ja yhteistyötä Turun Teknologiakampuksen ja Turun Terveyskampuksen kanssa.

___________________________________________________________________________________

Työryhmän jäsenet

 • Tuija Alihaanperä, Keskustan kehittämisen kärkihanke, Turun kaupunki, työryhmän puheenjohtaja
 • Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Anna-Mari Rosenlöf, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
 • Måns Broo, Åbo Akademi
 • Anne Heimo, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto
 • Sanna Hernelahti, Kirjastopalvelut, Turun kaupunki
 • Ruth Illman, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö
 • Pasi Lyysaari, Turun konservatorio
 • Sofia Sjö, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö
 • Niina Niemi-Nagy, Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, Turun kaupunki
 • Susanna Hujala, Museopalvelut, Turun kaupunki