Raninen Teija

elämysteollisuus / upplevelsebranschen / experience sectorelokuva / film / cinema

+358505590549

teija.raninen@businessturku.fi

Business Turku/West Finland Film Commission

Johtaja, Senior Executive

Valtiotieteiden maisteri (VTM), Master of Political Science

businessturku.fi

Asiantuntijuutta ja kiinnostuksen kohteita:

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual culture

yritys / företag / enterprise

yrittäjyys / entreprenörskap / entrepreneurship

virtuaalitodellisuus / virtuell verklighet / virtual reality

pelit / spel / games

pelillisyys / spelifiering / gamification

media / media / media

luovat alat / kreativa branscher / creative industries

liiketoiminta / affärsverksamhet / business

digitaalinen kulttuuri / digital kultur / digital culture

innovaatiotoiminta / innovationsverksamhet / innovation