Raunio Samuel

media / media / mediatutkimus / forskning / research

+358403550197

samuel.raunio@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö (media-ala)

FM

Journalismi, viestintä, media-ala, tutkimus, pedagogiikka, koulutus.