Lillbroända-Annala Sanna

etnologia / etnologi / ethnologykaupunkitutkimus /stadsforskning / urban studieskoulutus / utbildning / educationkulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of cultureskulttuuriperintö / kulturarv / cultural heritage

sanna.lillbroanda-annala@abo.fi

Åbo Akademi

Yliopistonlehtori

FT, dosentti