Maijala Minna

kielten oppiminen ja opetus / språkinlärning och -undervisning / language learning and teachingkielten tutkimus / lingvistisk forskning / linguistic studies

+358 50 428 5604

minmai@utu.fi

Turun yliopisto

Professori

FT, KT

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/minna-maijala

Myös / också / also:

monikulttuurisuus / mångfald kulturell / multiculturalism