Rosenlöf, Anna-Mari

kulttuurihyvinvointi / kulturellt välbefinnande / cultural well-beingverkostot / nätverk / network

+358 50 5985 257

anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Erityisasiantuntija

FM

https://www.linkedin.com/in/annamarirosenlof/

Työskentelen Turun ammattikorkeakoulussa kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntijana. Koordinoin valtakunnallista kulttuurihyvinvoinnin yhteyspistettä Taikusydäntä, koulutan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia sekä toimin projekteissa ja verkostoissa asiantuntijana ja kehittäjänä.  Kulttuurikampuksella toimin puheenjohtajana Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskuksen työryhmässä. Olen kiinnostunut moniammatillisesta yhteistyöstä, taiteen, kulttuurin ja luovuuden hyödyntämisestä terveyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä sekä systeemisestä ajattelusta. Ole rohkeasti yhteydessä!