Heimo Anne

folkloristiikka / folkloristik / folkloristicskulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of cultures

0415180719

anheimo@utu.fi

Turun yliopisto, HKTL

Folkloristiikan professori

FT, dosentti

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/anne-heimo

Myös / också / also:

arkisto / arkiv / archive