Opas Minna

kulttuurien tutkimus / kulturforskning / study of culturesuskontotiede / religionsvetenskap / religious studies

miirop@utu.fi

Turun yliopisto

FT, dosentti

https://www.utu.fi/en/people/minna-opas

Olen uskontoantropologi ja -etnografi ja toimin Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa. Olen myös Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskuksen johtaja. Keskeiset tutkimusteemani ovat etnografinen metodologia, kristinuskon antropologia, alkuperäiskansojen uskonnot, Amazonin alueen ja laajemmin Latinalaisen Amerikan kulttuurit, aineellisuus, ihmisyyskäsitykset ja monilajisuus. Johdan tällä hetkellä Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamaa tutkimushanketta Pyhiinvaellus liikkeessä: Pyhiinvaeltamisen motiivit ja merkitykset Turussa keskiajalla ja nykyään. Viimeisimpiä yhteistoimittamiani teoksia ovat Indigenous Churches: Anthropology of Christianity in Lowland South America (Palgrave 2023), Uushenkisyys (SKS 2022) ja Christianity and the Limits of Materiality (Bloomsbury 2017).