Vartiainen Pekka

kirjallisuus / litteratur / literaturekulttuurituotanto / kulturproduktion / cultural management

pekka.vartiainen@humak.fi

Humanistinen amk

Yliopettaja

FT, dosentti

https://pekkavartiainen.wordpress.com/

Toimin yliopettajana Humakissa ja vastaan kulttuurituotannon ylemmästä tutkinnosta (yamk). Asiantuntijuuteni liittyy laaja-alaisesti niin kulttuurituotannon pedagogisiin kuin tutkimuksellisiin aihealueisiin (erityisesti kulttuuripolitiikan ja kulttuuriperinnön kysymyksiin), mutta kirjallisuustieteen dosenttina (Helsingin yliopisto) kulttuurialan kiinnostuksen kohteenani ovat myös kirjallisuuden tuotantoon kytkeytyvät näkökohdat. Näiden ohella olen toiminut luovan kirjoittamisen kouluttajana. Julkaisutoimintani käsittää artikkeleita ja monografioita niin kulttuurituotannosta kuin kirjallisuudesta, kirjallisuudentutkimuksesta sekä teatterista.