Alpimaa, Markku

kulttuuripalvelut / kulturtjänster / cultural services

+358 40 6428 465

markku.alpimaa@turku.fi

Turun kaupunki

Kulttuurikoordinaattori, maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyö

VTM

kulttuurihallinto / kulturförvaltning / cultural administration

pedagogiikka / pedagogik / pedagogy

tapahtumatuotanto / evenemangsproduktion / event production