Kortekallio Kaisa

kirjallisuus / litteratur / literature

kaisa.kortekallio@gmail.com

Turun yliopisto / Turun ihmistieteiden kollegium / Turku Institute for Advanced Studies

Kirjallisuudentutkija

FT / Ph. D.

kaisakortekallio.net

Olen tutkija ja niin & näin -kulttuurilehden päätoimittaja. Työskentelen kirjallisuudentutkimuksen, filosofian ja monialaisen kestävyystutkimuksen parissa ja keskityn erityisesti ympäristökriisien ja kestävyysmurroksen teemoihin. Aiemmassa tutkimuksessani olen käsitellyt tieteiskirjallisuutta ja lukemisen kokemuksellisuutta.

Vuosina 2023-24 teen post doc -tutkimusta Turun yliopiston yleisen kirjallisuuden oppiaineessa / Turun ihmistieteiden kollegiumissa (TIAS).