Juppi Pirita

audiovisuaalinen kulttuuri / audiovisuell kultur / audiovisual culturedigitaalinen kulttuuri / digital kultur / digital culturekoulutus / utbildning / educationluovat alat / kreativa branscher / creative industriesmedia / media / mediaopetus / undervisning / teachingpedagogiikka / pedagogik / pedagogytutkimus / forskning / researchviestintä / kommunikation / communication

+0403550157

pirita.juppi@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia / Turku University of Applied Sciences' Arts Academy

Yliopettaja / Principal lecturer

FT / Ph.D.

https://www.linkedin.com/in/piritajuppi/

Työskentelen Turun AMK:n Taideakatemiassa yliopettajana ja koulutusvastaavana. Vastaan kulttuurialan ylemmistä AMK-koulutuksista, joissa myös opetan ja ohjaan opinnäytetöitä. Olen väitellyt journalistiikasta (Jyväskylän yliopisto 2004), mutta sittemmin mielenkiintoni tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa on suuntautunut erityisesti osallistavaan mediaan ja digitaaliseen tarinankerrontaan. Suhtaudun innostuneesti pedagogiseen kehittämiseen, jossa keskeisessä roolissa on viime vuosina ollut narratiivisten, omaelämäkerrallisten ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen opiskelijoiden ammatillisen reflektion, kasvun ja identiteettityön sekä urasuunnittelun välineenä.
//

I work as a principal lecturer and programme leader of MA programmes in culture and arts in Turku UAS’ Arts Academy. I did my Ph.D. in journalism in the University of Jyväskylä in 2004. Since then, my main interest in research and development activities has been on various forms and practices of participatory media, especially Digital Storytelling. I am passionate about pedagogical development work. In recent years, in collaboration with my colleagues, I have focused on using narrative, autobiographical and arts-based approaches and methods to support professional reflection, growth and identity work, as well as career planning of Master’s students.

Key interests: Digital Storytelling, participatory media, narrative theory, narrative practices, arts-based methods, pedagogical development, career guidance and counselling, career stories // Digitaalinen tarinankerronta, osallistava media, narratiivinen teoria, narratiivinen käytäntö, taidelähtöiset menetelmät, pedagoginen kehittäminen, uraohjaus, uratarinat