Näköaloja urbaaniin kulttuuriperintöön -seminaari 1.4.2022

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan kulttuuriperinnöstä osana kaupunkielämää ja kaupunkikehitystä.

Kulttuuriperintö on keskeinen osa kaupunkielämää sen arkisista rutiineista yhteiskuntasuunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Kaupungistumisen kiihtyessä niin Suomessa kuin muuallakin urbaanin kulttuuriperinnön merkitys on korostunut niin suojelukohteena, hyvinvoinnin lähteenä kuin matkailuvalttinakin. Seminaaripäivän esitelmät luovat hyvin erilaisia katsauksia urbaaniin kulttuuriperintöön, sen muutoksiin sekä asemaan kaupunkitilassa niin menneisyydessä, nykyhetkessä kuin tulevaisuusvisioissakin.

Seminaari on professori Visa Immosen johtaman monitieteinen, Turun kaupungin kulttuuriperintöä tarkastelleen Urbaaniperintö-projektin (Turku Heritage Lab) loppuseminaari. Tutkimushanke on Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittama.

Näköaloja urbaaniin kulttuuriperintöön -seminaari:

Seminaarin ohjelma:

Klo 10:00 Visa Immonen ja Sampo Ruoppila: Seminaarin avaus

Klo 10:10 Maija Mäki & Aura Kivilaakso: Kaupunkilaisten osallisuus Turun historiallisen keskustan kehittämisessä

Klo 10:50 Miikka Pyykkönen: Moneksi taipuva mutta vaikeasti havaittava – Kulttuuriperintö Suomen 10 suurimman kaupungin kulttuuristrategioissa.

Klo 11:30 TBC

Lounas klo 12:10–13:10

Klo 13:10 Tiina Männistö-Funk: Vanha kaupunki tuhon valossa – Carl Jacob Gardberg ja rakennussuojelu Turussa

Klo 13:50 Laura Berger ja Panu Savolainen: Lähiöt – Kulttuuriperintöäkö?

Kahvitauko klo 14:30–15:00

Klo 15:00 Laura Uimonen: Lähiöluonnon kulttuurihistoriallisia piirteitä – Tapaustutkimus Espoosta

Klo 15:40 Seminaarin loppusanat