Liiketoimintaan uutta suuntaa Innotutka-valmennuksessa

Mikro- ja pk-yrityksille suunnattu Innotutka-valmennus käynnistyi syksyllä 2021. Ensimmäisessä valmennuksessa on mukana runsaat 20 yritystä.

– Yrityksiä on monelta alalta. Yrittäjien joukossa on design-, matkailu-, hyvinvointi-, elämys-, ruoka- ja ravintola-aloilta ja myös kaupan alalta. Lisäksi mukana on muutamia historiasta tai tutkimuksesta ammentavia yrityksiä. Osa yrityksistä on toiminut pitkään, osa on aloittanut toimintansa hiljattain, Innotutkan projektipäällikkö Sari Asteljoki kertoo.

Innotutka-valmennuksen tavoitteena on auttaa ja tukea yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa, ansaintamalleja ja kumppanuuksia innovoinnin avulla. Valmennus on maksutonta, ja se on suunnattu kulttuuri- ja tapahtumatuotannoissa toimiville, matkailu-, kauppa- ja palvelualoille sekä majoitus- ja ravintolasektorilla työskenteleville mikro- ja pk-yrittäjille Varsinais-Suomessa. Valmennuksen järjestää Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Hankkeessa kumppaneina ovat mukana Yrittäjäkummit ja Turun kaupunki. Rahoitus valmennukseen tulee Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Tuotteita testataan keväällä

Valmennuksessa on mukana tiimi, joka koostuu ammattikorkeakoulun asiantuntijoista, yrityskummeista, opiskelijoista ja muista yrittäjistä. Tiimin tehtävänä on ideoida yrityksiltä saatujen toimeksiantojen pohjalta niiden mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa.

– Tiimissä on saatu eri ikäisten ja erilaisessa elämäntilanteessa olevien näkemyksiä esille. Yhteiset keskustelut ovat antaneet kaikille jotakin. Vertaistuki ja yhdessä tekeminen ovat kehittäneet ideoita eteenpäin. Kaikki ovat aidosti koittaneet auttaa ja tukea yrittäjiä eteenpäin, Asteljoki sanoo.

Yrittäjäkohtaamisissa puolestaan mukana olevat yritykset esittelevät toimintaansa, ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistusajatusten eteenpäinviemisessä. Kehittämisideoita työstetään ja toteutetaan myös käytännön kokeilujen avulla. Yritykset voivat toteuttaa aiemmissa vaiheissa kehitettyjä uusia palveluja ja tuotekonsepteja esimerkiksi erilaissa tapahtumissa.

– Innotutkassa kehitettyjä tuotteita on tarkoitus testata tapahtumatuotannossa jo loppukeväästä. Turun kaupungin tapahtumapalvelujen asiantuntijat ovat olleet mukana tämän osuuden suunnittelussa ja ovat mukana myös sen toteuttamisessa, Humakin yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies kertoo.

Humak on vastannut valmennuksen Ideasta käytäntöön -työpajan järjestämisestä.

– Parasta työpajoissa on ollut yhdessä tekeminen ja synergiahyötyjen miettiminen tuotekehittelyssä ja palvelumuotoilussa. Tässä osiossa mukana olleet yrittäjät kiittelivät myös Turun kaupungin asiantuntijoiden pitämää esitystä. Työpajat jatkuvat vielä kevään ajan ja yhteistyötä syvennetään vielä jatkossa, Päiviö-Häkämies sanoo.

Uusi Innotutka-valmennus alkaa syyskuussa. Valmennukseen ilmoittautuminen on jo avattu: Ilmoittautuminen Innotutka-valmennukseen

Lisätietoja valmennuksesta saa projektipäällikkö Sari Asteljoelta Turun AMK:sta tai Humakin yliopettaja Laura Päiviö-Häkämieheltä.

https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/

Turun AMK:n asiantuntija Marita Nummi-Wikström avasi Innotutka-valmennuksen aloitustilaisuuden marraskuussa 2021.
Lehtori Benny Majabacka ja yrittäjä Nina Nummentalo innovoivat muiden kanssa kevään tapahtumia. Koronan vuoksi etäisyydet korostuivat. Turun AMK:n Educityn uudet tilat ovat onneksi väljät, ja osallistuminen valmennukseen on ollut mahdollista sekä etänä että paikan päällä.