Kulttuurikampus tutkii ja kehittää: Digital Career Stories 12.5.

Kulttuurikampus Turku -verkosto esittelee toimijoidensa tutkimus- ja kehittämistoimintaa yleisölle avoimissa tilaisuuksissa. Ensimmäisessä tilaisuudessa tutustutaan taidelähtöisten, tarinankerronnallisten ja omaelämäkerrallisten menetelmien hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Tule mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Aika: Pe 12.5.2023 klo 13–15

Paikka: EduCity (Joukahaisenkatu 7, Turku), Moriaberg EDU_1002 (1. krs)

Ilmoittautuminen: Viimeistään 5.5.2023 Lyytissä osoitteessa https://www.lyyti.in/Kulttuurikampus_tutkii_ja_kehittaa_DICO

Ensimmäisessä Kulttuurikampus tutkii ja kehittää -tilaisuudessa esitellään Turun AMK:n Taideakatemian kansainvälistä kehittämishanketta DICO, Digital Career Stories in Opening New Paths for Arts and Culture Students. Helmikuun 2023 lopussa päättynyt DICO oli Erasmus+-ohjelman rahoittama pedagoginen kehittämishanke, jossa sovellettiin erilaisia taidelähtöisiä, tarinankerronnallisia ja omaelämäkerrallisia menetelmiä taide- ja kulttuurialan opiskelijoiden itsereflektion ja ammatillisen identiteettityön tukemiseen korkeakouluopinnoissa.

Tilaisuudessa yliopettaja Pirita Juppi ja lehtori Ilona Tanskanen kertovat DICO-hankkeessa kehitetyistä menetelmistä (”Digital Career Story methodology”) sekä osallistuneiden opiskelijoiden ja opettajien kokemuksista. Kehitetyt menetelmät soveltuvat hyvin korkeakouluopiskelijoiden opetukseen ja opinto- ja uraohjaukseen alasta riippumatta. Hanke on julkaissut niiden käytön tueksi oppaan, DICO Toolkit for Career Stories: https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/issue/view/148/showToc

Kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa pitää kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen Turun yliopiston Selma-tutkimuskeskuksesta. Kosonen toimii parhaillaan tutkijana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa ”Identiteettityö: Kerronnallinen toimijuus, metanarratiivisuus ja kirjallisuusterapia”.

Keskustelun ja kahvittelun lomassa pääset verkostoitumaan Kulttuurikampuksen toimijoiden kanssa ja ideoimaan uusia avauksia alueelliseen yhteistyöhön tutkimuksen ja kehittämistoiminnan parissa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!