Innotutkassa maksutonta valmennusta kulttuurialan yrittäjille 3.11. alkaen

Koronapandemia on aiheuttanut uusia haasteita yritystoimintaan. Ennusteet esimerkiksi kulttuuri- ja matkailualoilla sekä tapahtumatuotannossa ovat näyttäneet huonoilta. Innovoinnilla sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa hyvinvoinnin paranemiseen.

Innotutka-valmennuksen päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla. Yrittäjä saa osallistua koko valmennusprosessiin ja poimia siitä haluamansa osiot. Innotutka on tarkoitettu Varsinais-Suomessa toimiville yrittäjille.

Valmennuksen tuottavat Turun AMK, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak.

Ideoista toteutukseen

Hankkeeseen osallistuvat yritykset antavat asiantuntijatiimille työstettäväksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. Yrittäjäkohtaamisissa yritykset esittelevät toimintaansa, ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovointia. Tästä osiosta vastaavat erityisesti Turun AMK ja Turun yliopisto.

Innovaatio-osioiden jälkeen ideoita työstetään ja toteutetaan kokeilujen avulla. Yritykset voivat Humakin kulttuurituotannon asiantuntijoiden kanssa toteuttaa innovaatioita mm. erilaissa tapahtumissa. 

Aikataulu ja ilmoittautuminen

  • Valmennus alkaa 3.11.2021 ja päättyy 8.6.2022. 
  • Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.11. Innotutkan verkkosivuilla
  • Valmennuksen alettuakin voi liittyä mukaan!

Kysy meiltä lisää: 

Sari Asteljoki, sari.asteljoki@turkuamk.fi

Marita Nummi-Wikström, marita.nummi-wikstrom@turkuamk.fi

Laura Päiviö-Häkämies, laura.paivio-hakamies@humak.fi

Innotutkan verkkosivut: https://businessclub.turkuamk.fi/innotutka/