Kulturcampus Åbo söker en koordinator

Kulturcampus Åbo söker en koordinator i ett anställningsförhållande tills vidare, förlagt till Turku Science Park Ab.

Kulturcampus Åbo verkar på en attraktiv plattform i ett nätverk för aktörer med koppling till kultursektorn på samma sätt som Hälsocampus Åbo och Teknologicampus Åbo redan verkar inom sina egna sektorer.

Kulturcampus Åbo erbjuder för studerande och professionella gränsöverskridande studiestigar som det nya arbetslivet kräver, med en intensiv förankring i forskning, konstnärlig verksamhet, arbetsliv, entreprenörskap och stadsutveckling. Verksamheten utökar inbördes samverkan, intensifierar växelverkan mellan utbildning, forskning och affärsverksamhet samt producerar forskningsinformation som stöd för beslutsfattande och företagsverksamhet. Som ett resultat av arbetet uppstår ett kompetenscentrum för kultursektorn, som genererar arbetsplatser på området, ökar dess finansiering och förstärker dess attraktivitet och håller den kvar.

För att koordinera detta samarbete söker Kulturcampus Åbo en koordinator.

Din uppgift är att koordinera verksamheten för Kulturcampus Åbo genom att aktivt delta i verksamheten för de fyra temagrupperna inom detta campus (forskning, utbildning, affärsverksamhet, samarbete och service) för att främja verksamheten. Du ansvarar för att planera och genomföra Kulturcampus-kommunikationen och -informationen tillsammans med dess medlemsorganisationer och är beredare vid möten för campus-ledningsgruppen. Du verkar för Kulturcampus Åbo som dess röst och ansikte i den nationella och regionala intressebevakningen. Du har också ett intensivt samarbete med andra campusgrupper.  

Vi erbjuder dig ett intressant och betydelsefull uppdrag inom koordineringen för Kulturcampus Åbo, hela nätverkets stöd och trevliga arbetskamrater.

Vi förutsätter att du har en lämplig högskoleexamen, arbetserfarenhet av utbildnings-, forsknings-, eller utvecklingsuppgifter inom kultursektorn, utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter, initiativförmåga och goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Annan språkkunskap räknas som merit.

Förhoppningen är att arbetet kan börja så snabbt som möjligt.

Ansökningarna med löneönskemål samt CV före 15.2.2022 klockan 16.00 till adressen: careers@turkubusinessregion.com märkt ”Koordinaattori, Kulttuurikampus”

För mer information:

Ordförande för Kulturcampus-ledningsgruppen, prorektor Piia Björn. Turun yliopisto, piia.bjorn@utu.fi, 0400 247 425

Direktören för Experience Kärkiala Teija Raninen, Turku Science Park Ab, teija.raninen@turkubusinessregion.com, 050 559 0549