Kultur visar väg -webbinarium måndag 10.5.2021

måndag 10.5.2021 kl 9–11 + lunch konsert

Zoom: https://turkuamk.zoom.us/s/67641377293

Kulturcampus Åbo för samman aktörer, innehåll och synvinklar inom kultur och kreativa branscher. Det utgör en öppen plattform för förnyande, försök och utveckling av till exempel utbildning, forskning och affärsverksamhet. Webbinariet Kultur visar väg presenterar närmare vilka mål och uppgifter Kulturcampus Åbo har inrättats för och hur arbetet kommer att utföras. Samtidigt får vi lyssna till tre kommentarer om korsningarna mellan kultur, vetenskap och konst. 

Välkommen till Kulturcampus – resan börjar här! 

Ladda progam här (pdf)

PROGRAM

8:50       Musik, Åbo konservatorium och musikskola

9:15      VÄLKOMMEN TILL KULTURCAMPUS ÅBO / Piia Björn, Mikael Lindfelt, Lotta Mujo

9:30      KULTUR GÖR FORTFARANDE GOTT / Minna Sartes, Timo Hintsanen, Turku stad

9:45      KOMMENTAR: PEMARS SANATORIUM I GÅR OCH I DAG / Henna Helander, Stiftelsen för Pemars sanatorium

10:00    TYNGDPUNKTERNA INOM KULTURCAMPUS ÅBO/ Jaakko Suominen, Sampo Ruoppila, Juulia Räikkönen och Anna-Mari Rosenlöf

10:20     KOMMENTAR: TURKU STARS / Hannaliisa Johnson, Zeamly oy

10:30      KOMMENTAR: ABOAGORA – BETWEEN ARTS AND SCIENCES / Ruth Illman, Donnerska Institutet, Åbo Akademi

10:45      KULTURCAMPUS ÅBO VISAR VÄG / Katri Kaalikoski, Teija Raninen, Juha Järvinen, Timo Tanskanen

11:00 – 11:45 Lunch konsert, Åbo konservatorium och musikskola