Tässä tietosuojaselosteessa informoimme asiantuntijarekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Turku Science Park Oy
Joukahaisenkatu 3 A, 20520 Turku
tietosuoja@turkubusinessregion.com
www.businessturku.fi

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme tietoja Turun seudun kulttuurialan asiantuntijoista, myöhemmin ”Asiantuntija”.
Rekisteriin kerätään ainoastaan Asiantuntijan itsensä ilmoittamat tiedot. Asiantuntija pääsee koska tahansa tarkastelemaan, muokkaamaan tai poistamaan toimijarekisterissä itsestään olevia tietoja.

Mihin henkilötietoja käsitellään ja mihin käsittely perustuu?

Henkilötietoja käsitellään Kulttuurikampuksen asiantuntijaverkoston kokoamiseksi.
Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Asiantuntijan nimenomaiseen suostumukseen.

Miten tietoja säilytetään?

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ja niitä on oikeus käsitellä ja ylläpitää ainoastaan Turku ScienceParkin muutamalla edustajalla. Kaikki asiantuntijarekisterin tiedot ovat julkisia, ja ne näkyvät Kulttuurikampuksen verkkosivuilla.

Henkilötietoja säilytetään koko asiantuntijarekisterin olemassaolon ajan, ellei Asiantuntija itse poista tietojaan tai pyydä niiden poistoa. Rekisterin ylläpitäjä varaa kuitenkin oikeuden poistaa Asiantuntijan tiedot rekisteristä, mikäli Asiantuntija käyttäytyy sopimattomalla tavalla Kulttuurikampus Turun viestinnässä ja tilaisuuksissa. Ylläpitäjä voi myös pyytää tarkistamaan tiedot määräajoin, esim. kolmen vuoden välein. Ellei Asiantuntija käy rekisterissä tarkistamassa tietojaan, tiedot voidaan poistaa.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelee Turku Science Park Oy:n muutama työntekijä.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröitynä sinulla on
• oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötietosi
• oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
• oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietojesi käsittelyyn.

Näin voit vaikuttaa tietojen käyttöön

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle tietosuoja@turkubusinessregion.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä määritellyn prosessin mukaisesti. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).